Daily Archives

8. októbra 2020
  • ALTERNATÍVNE FORMY FAJČENIA ZNIŽUJÚ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ

    O škodlivosti cigariet niet pochýb. Osem miliónov je veľké číslo. A práve toľko fajčiarov ročne zomrie vo svete na následky závislosti od nikotínu. Hoci štatisticky počet fajčiarov klesá, nikotinizmus ostáva vážnym spoločenským problémom. Aké východiská zo začarovaného kruhu poskytujú moderné technológie?

    Lámať nad fajčiarmi palicu a považovať závislosť za ich slobodnú voľbu by bolo nezodpovedné aj vzhľadom na […]