ALTERNATÍVNE FORMY FAJČENIA ZNIŽUJÚ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ

O škodlivosti cigariet niet pochýb. Osem miliónov je veľké číslo. A práve toľko fajčiarov ročne zomrie vo svete na následky závislosti od nikotínu. Hoci štatisticky počet fajčiarov klesá, nikotinizmus ostáva vážnym spoločenským problémom. Aké východiská zo začarovaného kruhu poskytujú moderné technológie?

Lámať nad fajčiarmi palicu a považovať závislosť za ich slobodnú voľbu by bolo nezodpovedné aj vzhľadom na okolie, v ktorom sa pohybujú. Súčasťou smutných štatistík súvisiacich s fajčením sa, žiaľ, stávajú aj tí, ktorí podľahnú fajčiarskym chorobám, najčastejšie karcinómu pľúc, hoci si nezapálili ani jedinú cigaretu. Odhaduje sa, že u nás na následky pasívneho fajčenia zomrie ročne asi 500 ľudí. Vo verejných priestoroch vznikli fajčiarske zóny, ale v mnohých domácnostiach si ťažkú hlavu z ochrany nefajčiarov nerobia. Často vídame rodičov s malými deťmi zahalenými sivým dymovým mrakom… Kvôli takýmto ignorantom je na mieste zdôrazniť, že cigarety škodia zdraviu a zvyšujú riziko predčasného úmrtia. Pri fajčení sa dostáva do organizmu 4 000 až 7 000 toxických látok. Ide najmä o produkty vznikajúce pri spaľovní, napríklad pyridínové alkaloidy, toxické plyny, nitrozamíny, polycyklické aromatické uhľovodíky, ťažké kovy, pevné častice atď. Tieto látky prenikajú vdychovaním do pľúc. Pri výdychu sa ovzdušie zamoruje potenciálne jedovatými plynmi, napríklad oxidom uhoľnatým, amoniakom, formaldehydom či kyanovodíkom.

Keď nestačí iba chcieť

Odvyknúť si od nikotínovej závislosti by bolo ideálne riešenie. Väčšina fajčiarov sa o to minimálne raz pokúsila, ale iba nepatrnému percentu sa silou vôle podarilo vymaniť z jej moci. Mnohí vydržali abstinovať pár dní, iní niekoľko týždňov, mesiacov, ba až rokov. Napokon sa na staré cestičky vrátili. Skoncovať s cigaretami podobne ako s inými závislosťami nie je ľahké. Potvrdzuje to aj profesorka MUDr. Eva Králiková, vedúca Centra pre závislých od tabaku 1. Lekárskej fakulty Karlovej univerzity a Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. „Ide to ťažko a aj bolestne. Zo sto fajčiarov, ktorí sa o to pokúšajú bez odbornej pomoci, po roku nefajčia najviac traja až piati.“ Centrom, ktoré profesorka Králiková vedie, prešlo takmer 7 000 ľudí odhodlaných seknúť s fajčením. Podobných centier majú naši západní susedia vyše štyridsať. Lekári v nich ponúkajú klientom intenzívnu psychobehaviorálnu intervenciu v kombinácii s liekmi na potlačenie abstinenčných príznakov. Práca je to neľahká pre jednu aj druhú stranu. Okrem týchto centier majú v Čechách fajčiari odhodlaní či koketujúci s myšlienkou, že skoncujú s cigaretami, k dispozícii aj špeciálne telefónne linky a mobilné aplikácie.

Princíp minimalizovania rizík

Odborníci na liečbu závislostí presadzujú koncept tzv. harm reduction – znižovania rizika a minimalizácie škôd v oblasti návykových látok. Termínom harm reduction sa označujú programy a činnosti zamerané na pomoc závislým ľuďom, ktorí nie sú schopní či ochotní skončiť s užívaním škodlivých návykových látok. Podporuje ich aj Svetová zdravotnícka organizácia. Podľa PhDr. Róberta Ochabu z Úradu verejného zdravotníctva SR tento prístup predstavuje alternatívne možnosti a vedie k zníženiu výskytu závislostí. Jeho zástancovia sa preto domnievajú, že by mal mať oporu v legislatíve a mal by zahŕňať preventívne a liečebné opatrenia, ktoré možno ponúknuť ľuďom so závislosťou. Pri fajčiaroch ide napríklad o elektronické cigarety a zariadenia na nahrievanie tabaku. „Mali by sme im ponúknuť cestu, ktorá nebude v porovnaní s cigaretami priveľmi  ohrozovať ich zdravie. Keď nedokážu skoncovať s fajčením, nech to aspoň robia tak, aby čo najmenej ubližovali sebe a svojmu okoliu,“ domnieva sa profesorka Eva Králiková. Možností je viac.

Pomáha inteligentná elektronika

Pomerne masívne propagovanou alternatívou sú nikotínové náplasti. Vedúci Centra epidemiologického a klinického výskumu závislostí pri Národnom ústave duševného zdravia PhDr. Ladislav Csémy však upozorňuje, že táto forma nemusí byť dostatočná. „Samotné fajčenie je spojené s určitými charakteristickými vzorcami správania a pocitov, ktoré sa nedajú jednoducho nahradiť nalepením nikotínových náplastí na pokožku.“ Medzi možnosti, kde môžu ostať zachované niektoré vzorce správania, patria e-cigarety a výrobky, ktoré tabak nespaľujú, ale vďaka inteligentnej elektronike iba nahrievajú, napríklad obľúbené ikosky. V e-cigaretách sa zahrieva tekutá náplň obsahujúca nikotín. Namiesto škodlivého cigaretového dymu sa vdychuje a vydychuje para. Pri ikoskách je to aerosól. Zariadenia, ktoré tabak zahrievajú na určitú teplotu, ako aj náplne do nich podliehajú prísnej kontrole. Nezávislé štúdie potvrdili, že do tela fajčiara sa dostane až o 95 % menej škodlivín ako z cigaretového dymu. Nezanedbateľným benefitom je aj to, že nie sú zdrojom pasívneho fajčenia, neohrozujú nefajčiarov.

Neškodný je iba čistý vzduch

Nechceme tvrdiť, že alternatívne formy fajčenia nepredstavujú žiadne zdravotné riziko. Nikotín prijímaný v akejkoľvek podobe zostáva návykovou látkou, ktorej vplyv na organizmus sa skôr či neskôr prejaví. Odborníci sa zhodujú, že ak opatrenia zamerané na zníženie rizika fungujú pri iných závislostiach, niet dôvodu, prečo by nemali fungovať pri závislosti od cigariet. „Keď sa fajčiarom nedarí skoncovať s cigaretami, potom je nikotín v alternatívnych formách neporovnateľne menším zlom. Neznamená to, že je neškodný, lebo taký je iba čistý vzduch,“ zdôrazňuje profesorka Králiková.

Náhrada za mentolky

Milovníci mentolovej chuti posmutneli. A nie je ich málo. Odhaduje sa, že im u nás dávalo prednosť asi 150 000 dospelých fajčiarov. Od mája si už svoje obľúbené cigarety podľa nariadenia Európskej únie nekúpia v žiadnom členskom štáte. Mentolky dostali stopku. Zvykne sa hovoriť, že každé pravidlo má výnimky. Platí to aj v tomto prípade. Zákaz sa týka iba klasických cigariet. E-cigarety a bezdymové tabakové výrobky sa u nás ďalej môžu predávať aj s mentolovou príchuťou. Pýtate sa, prečo mentolové cigarety a tabak nie, ale alternatívne formy áno? Regulácia príchutí týchto výrobkov naďalej ostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov EÚ.

Hoci alternatívne formy fajčenia sú menej škodlivé, najlepšie pre zdravie je prestať používať tabakové výrobky alebo s fajčením vôbec nezačať.

(red)