zavislosti

Currently browsing: zavislosti
  • Psychiatrička Denisa Mészárosová: Závislosť nie je prejavom slabosti

    ROZHOVOR

    Kvôli pandémii musíme meniť zaužívané zvyky, hľadať nové možnosti rozptýlenia, zmysluplného trávenia času. Čím skôr situáciu akceptujeme a prispôsobíme sa jej, tým lepšie. Ako si zachovať zdravý rozum a nepodľahnúť vábeniu návykových látok? Aj o tom je rozhovor s psychiatričkou MUDr. Denisou Mészárosovou.
    50+ Ako vzniká závislosť?
    Závislosť vyvolávajú viaceré príčiny. Vo všeobecnosti možno povedať, že užívanie nejakej látky má u závislého […]