Revue 50+

Revue pre zrelých čitateľov

Nový časopis smerovaný na čitateľov nad 50 rokov má ambíciu vyplniť na mediálnom trhu prázdne miesto, pretože v  ponuke printových médií v súčasnosti podobné periodikum absentuje.

Časopis je určený generácii čitateľov, ktorí už disponujú životnou skúsenosťou, sú bohatší o múdrosť poznaného a nechýba im rozmer nadhľadu. Sú to zrelí ľudia v produktívnom veku, ktorí ešte väčšinou pracujú a majú aj činorodé plány, ale na rozdiel od mladších generácií už vedia presne, čo chcú, ale i čo nechcú a veci posudzujú triezvo. A hlavne ich nezaujíma iba kariéra a pracovné úspechy, ale aj kvalita životného štýlu v snahe udržať si čo najdlhšie dobrú kondíciu. Preto ochotnejšie absorbujú informácie o správnej životospráve a orientujú sa viac na kvalitu ako kvantitu a to sa týka rovnako vecí ako štýlu života.

Revue pre zrelých čitateľov

Obsahovým zameraním je tento časopis magazínového typu dobrou voľbou ako pre ženy tak mužov.

Okrem rubrík s tematikou zdravia, výživy, receptov, psychológie, relaxu, kozmetiky, hobby, cestovania, techniky, vzdelávania, bývania a iných budú v každom čísle dominovať rozhovory so zaujímavými osobnosťami i aktuálne reportáže z rôznych oblastí života vrátane bolestných tém.

Cieľom prezentácie životných osudov starších, ale vitálnych ľudí je motivácia k aktívnejšiemu životu tých, ktorí to v predstihu vzdávajú a zbytočne skoro sa stotožňujú s pasívnejšou formou bytia.

V jednotlivých číslach nebude chýbať ani problematika najstaršej generácie, hlavne sociálne i právne aspekty tejto fázy života a spektrum špecifických zdravotných ťažkostí starých ľudí.

Revue 50+ magazín pre zrelých čitateľov
obalka revue 50plus

Všetko problémy, ktoré riešia päťdesiatnici v súvislosti so svojimi rodičmi a ktoré čakajú raz aj ich samotných.

Časopis vychádza zatiaľ ako štvrťročník, takže každé číslo mapuje aktuálne témy konkrétneho ročného obdobia. Jednoducho témy, ktorými žijú aktuálne všetci vrátane tých nad 50 rokov.

0

Strán kvalitného čítania

0

Zaujímavých článkov

0

Poučných rád

0

pozitívnych ohlasov