Daily Archives

3. novembra 2023
  • Zbavme Slovensko cigaretových ohorkov 

    Tabakové spoločnosti vytvárajú systém, ktorý má znížiť negatívne dopady na životné prostredie 

    Menej voľne pohodených cigaretových ohorkov, osveta o environmentálnych rizikách a správnom nakladaní s týmto druhom odpadu, ale i podpora inovatívnych spôsobov jeho využitia. To sú ciele novovzniknutej spoločnosti SPAK-EKO, a. s., ktorá zastrešuje aktivity tabakových spoločností zamerané na znižovanie vplyvu odpadu z ich výrobkov na životné […]