Revue 50+ magazín pre zrelých čitateľov

TRIEDENIE ODPADU

Čo môže napríklad vzniknúť z vyzderaných a zrecyklovaných odpadov:
670 hliníkových plechoviek =1 bicykel.
150 PET fliaš =1 koberec
11 nápojových kartónových obalov = meter štvorcový kuchynských utierok
oceľové plechovky = nové plechovky, kľúče
nápojové kartónové obaly = darčekové tašky
stavebné dosky papier a lepenka = nový papier
hygienické potreby, puzzle pneumatiky = povrchy na detské a športové ihriská
Zdroj: Technické služby mesta Prešov
TIPY, AKO SA ELEKTROODPADU ZBAVIŤ EKOLOGICKY:
Elektro odpad nesmiete ukladať do voľnej prírody, ani do nádob na zmesový komunálny odpad, či do nádob na separovaný zber.
Tu sú rady, ako sa s ním vysporiadať.:
Odovzdajte ho pri kúpe nového elektrospotrebiča v predajni.
Predajcovia elektrozariadení sú povinní v rámci systému spätného odberu, pri kúpe nového spotrebiča, od vás bez-platne odobrať starý spotrebič. Tiež by mali spätne odobrať malý elektroodpad bez toho, aby ste si museli kúpit‘ nové zariadenie.
Odneste ho na zberný dvor.
Väčšina miest a obcí má zriadené zberné dvory, kde môžete bezplatne odovzdať elektroodpad. Na zbernom dvore vám odoberú aj nekompletné elektrozariadenie.
Odovzdajte ho počas mobilného zberu.
Obec, ktorá nemá zberný dvor, zabezpečuje pomocou oprávnenej organizácie bezplatný mobilný zber elektroodpadu. O tomto zbere musí obec obyvateľov vopred informovat‘.
Využijete služby firiem, ktoré majú oprávnenie na ekologickú likvidáciu elektrospotrebičov. Ak napríklad podnikáte ako firma, môžu vám ponúknuť možnosť bezplatného odvozu a likvidácie vyradenej IT techniky a iných elektrospotrebičov priamo z firemných priestorov.
Zdroj: triedenieodpadu.sk
Triedený zber – čo v zberných nádobách separovať a čo nie:
SKLO
Možno vkladať: Fľaše z nápojov biele aj farebné, obalové sklo z potravín, tabuľové sklo z okien – nie drôtené.
Nevkladajte: Keramiku a porcelán, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, obrazovky televízorov a počítačov, sklo s obsahom kovov, sklobetón, autosklá, poháre a kuchynské nádoby z varného skla, drôtené sklo.
PLASTY
Možno vkladať: PET fľaše farebné a biele – stlačené alebo zošliapnuté, čisté plastové obaly zo saponátov, rastlinných olejov, tégliky z jogurtov a masla, potravín, destilovanej vody, podobné obaly.
Nevkladajte: PET fľaše a plastové obaly znečistené olejmi a chemikáliami, mikroténové vrecká a tašky, plasty s obsahom kovu, polystyrén, iný plastový odpad z domácností, komunálny odpad.
KOVOVÉ OBALY
Možno vkladať: Konzervy, nápojové plechovky, kovové obaly, alobalové a hliníkové časti obalov bez plastov alebo papiera, zbavené zvyškov potravín, prípadne vypláchnuté.
Nevkladajte: Kovové obaly vyrobené z viacerých druhov materiálu, komunálny odpad.
PAPIER Možno vkladať: Noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, poskladané krabice a kartóny, reklamné letáky.
Nevkladajte: Použité hygienické potreby, mokrý, znečistený, mastný, asfaltový a voskový papier, celofán a komunálny odpad.
Zdroj: t-t.sk (ZV)