Ideálne bývanie pre seniorov

Svet ponúka alternatívy

Téma bývania pre seniorov je stále aktuálnejšia. Dôvodom je zmena v demografickom zložení obyvateľstva – výrazne starnutie populácie, keďže z roka na roka stúpa počet ľudí v penzijnom veku. Predpokladá sa, že v roku 2060 bude v Európe žiť dvakrát viac ľudí starších ako 60 rokov a trikrát viac seniorov nad 80 rokov.

Táto situácia bude predstavovať pre všetky krajiny vyššiu záťaž na zdravotníctvo i sociálnu starostlivosť. Preto je dôležité už teraz vytvárať podmienky, aby starší ľudia boli do čo najvyššieho veku v dobrej telesnej a mentálnej kondícii a tým aj sebestační a neodkázaní na cudziu pomoc. Jedným zo základných predpokladov je kvalitné bývanie, ktoré zodpovedá predstavám i štýlu života seniorov. Existujú aj modely alternatívneho bývania, ktoré seniorovi pomáhajú navyše udržiavať sociálne väzby a eliminujú tak problém jeho postupnej izolácie od spoločnosti, ktorá určite k dobrému duševnému stavu neprispieva. Vo svete sa uplatňujú tri modely bývania pre seniorov. Na prvý pohľad vizionárske, ale v praxi niekde už úspešne overené.

………..