Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. 

e-mail: predplatne@slposta.sk

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s.

Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 2144

e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk

Magazín je možné zakúpiť v každom dobrom stánku.